Adverty
Eng

Eng

Sve

Sve

Emission

2 dec - 16 dec

Villkor

 • Företrädesemission om cirka 48,5 MSEK 
 • Teckningskurs 10 SEK per aktie
 • Teckningsperiod  2 – 16 december 2019
 • Teckningsförbindelser- och garantiåtaganden: 37,5 MSEK

Adverty har under året lanserat världens första programmatiska plattform för sömlösa annonser i spel. Annonsmetoden skapar ett nytt sätt för varumärken att kommunicera med målgrupper som idag är svåra att nå via traditionell media som TV och webbsidor. Tekniken är i skrivande stund integrerad med cirka 25 spel och når hundratals miljoner aktiva användare varje månad med annonsytor i varumärkessäkra miljöer.

Adverty’s banbrytande teknikplattform har validerats av tidigt intresserade spelutvecklare och annonsörer och nu börjar det spännande arbetet med att etablera “in-game”-annonsering som ett nytt annonsformat i en ny mediekanal inom världens största underhållningsindustri. Adverty’s positionering står helt rätt i tiden och goda förutsättningar finns att erövra sin rättmätiga del av marknaden, som beräknas uppgå till svindlande 3 700 miljarder kronor under 2020, med hjälp av det teknologiska och produktmässiga försprång Bolaget har. 

Företrädesemissionen tillgodoser medel för att utöka försäljningsinsatserna samt vidareutveckla annonsplattformen och därigenom kunna fylla det enorma utbud av annonseringsplatser som Adverty innehar. Vidare fortgår rekrytering av nyckelpersoner inom branschen med omfattande kontaktnät inom försäljning, i syfte att nå fler annonsörer genom programmatiska handelsplatser och på ett mer kraftfullt sätt kunna bearbeta mediebyråer.

VD och medgrundare Niklas Bakos presenterar bolaget inför företrädesemissionen.

Chief Revenue Officer Kenny Spångberg berättar om Advertys tillväxtplaner och utmaningarna framöver.

Adverty’s produktchef Emilio Lando berättar om plattformen och hur de senaste trenderna inom    eSport och mobilspel gynnar mottagandet av Bolagets nya annonsteknik.

Adverty’s teknikchef Johan Bergebo berättar om den unika, skalbara big data-teknik Bolaget utvecklat för att hantera hundratals miljoner användare varje månad.

Adverty’s produktchef Emilio Lando berättar om plattformen och hur de senaste trenderna inom eSport och mobilspel gynnar mottagandet av Bolagets nya annonsteknik.

Adverty’s teknikchef Johan Bergebo berättar om den unika, skalbara big data-teknik Bolaget utvecklat för att hantera hundratals miljoner användare varje månad.

Inbjudan till investerarträffar 

Adverty bjuder in till investerarträffar med bolagspresentation från medgrundare och VD Niklas Bakos. Bolaget önskar aktieägare, investerare, media och andra intressenter varmt välkomna att närvara. Framstegen under året, fokuseringen på försäljningen framöver samt emissionen utvecklas närmare under presentationerna, samtidigt som åhörare får möjlighet att ställa frågor.

Varmt välkomna!

Investerarkväll

 • Datum: tisdag 3 december
 • Plats: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16.
 • Tid: Från kl. 17.00, presentationen startar kl. 17:30. Förtäring och förfriskningar.
 • Begränsat antal platser, anmälan görs till info@augment.se

Investerarträff

 • Datum: fredag 6 december
 • Plats: Augment Partners, Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2.
 • Tid: Kl. 12.00 – 13.00, lättare förtäring
 • Begränsat antal platser, anmälan görs till info@augment.se

Investerarträff

 • Datum: torsdag 12 december
 • Plats: Augment Partners, Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2.
 • Tid: Kl. 12.00 – 13.00, lättare förtäring
 • Begränsat antal platser, anmälan görs till info@augment.se
 • iab
 • iab
 • Jic webs
 • Tag